Sponsor

Sponsor

- Inschrijven van een ploeg gebeurt met onderstaande formulier op de algemene vergadering. Daar dient u aanwezig te zijn met uw clubformulier en uw ledenformulier en te voldoen aan de financiele verplichting. Voor zei die wensen het bedrag te storten gelieve eerst contact op te nemen aangezien het rekeningnummer aangegeven op het huidig reglement momenteel niet meer in gebruik is. Mailen kan je doen naar info@dartsghent.be.

- Nieuwe leden van Darts Ghent kunnen tot ten laatste 31 december ingeschreven worden. Nadien worden de inschrijvingen afgesloten.

Inschrijvings formulieren